dekkalkulator.com
Sammenlign felgstørrelser
Original felg:
Størrelse
Felgbredde
Innpress
Ny felg:
Størrelse
Felgbredde
Innpress
Indre felgkant flyttes 7.7 mm lengre inn
Ytre felgkant flyttes 17.7 mm lengre ut
Endring av innpress: -5 mm
Endring av sporvidde: -10 mm

 Senterlinje original felg
 Senterlinje ny felg

Innpress (offset): avstand mellom felgsenter og navflate
Innpress benevnes ofte som ET, en forkortelse for det tyske ordet Einpresstiefe.
Sporvidden er avstand mellom hjulparene. Avstanden måles fra dekkenes midtpunkt.

© 2005 - 2024. Jan Ivar Karlsen